FebuLuv, bring you a fabulous life
search
 • 0_O1CN01SLsXll2ATTukbEpd7_!!0-item_pic.jpg
 • 1_O1CN01rGz7e62ATTu3aEq4Q_!!2379328204.jpg
 • 2_O1CN01JmD2z92ATTtrtek8n_!!2379328204.jpg
 • 3_O1CN01PJSfa72ATTu0rXDcC_!!2379328204.jpg
 • 4_O1CN01XOjxse2ATTu2RJnjf_!!2379328204.png
 • 23_O1CN01llbjCH2ATTtxWQw7c_!!2379328204.gif
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.15.10 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.15.21 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.15.33 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.15.41 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.15.52 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.16.01 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.16.10 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.16.19 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.16.27 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.16.38 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.16.50 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.17.01 PM.png
 • Screenshot 2020-08-26 at 10.17.39 PM.png

婴童好习惯绘本 随机5册

培养良好习惯,让宝宝更出色

- 描绘是个宝宝熟悉的日常主题,培养好习惯

- 翻页设计巧妙且惊喜有趣,享受阅读爱不释手

- 绘画简单幽默且可爱夸张,形象深受宝宝喜爱

- 语言简洁易懂且朗朗上口, 锻炼宝宝D语能力

- 亲子情感交流且游戏互动,拉近亲子间的距离

- 圆角工艺搭配环保型油墨,宝宝把玩安全放心

随机5册发货:

《你好吗》
《睡觉觉》
《我会穿》
《洗澡澡》
《拉臭臭》
《洗手手》
《刷牙牙》
《收起来》
《吃饭饭》
《躲猫猫》Customer Reviews
0 / 5
Total 0 Ratings


Write a review

Your cart is currently empty.

Continue shopping